Service

AGB Code


Contactlenzenpraktijk Gouda is geregistreerd bij Vektis en wordt dus door vrijwel alle zorgverzekeraars geaccepteerd voor de binnen uw polis geldende vergoedingen.
Deze registratie staat bekend middels een AGB-code.
De AGB-code van Contactlenzenpraktijk Gouda is: 76-088584

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners)
Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

Waaruit bestaat AGB-zorgverleners?
De registratie omvat naast de NAW-gegevens van zorgverleners ook informatie over praktijkvoering, praktijkgegevens en bevoegdheid. Binnen de registratie wordt onderscheid gemaakt tussen zorgverleners, praktijken en instellingen. Deze gegevens kunnen onderling worden gekoppeld, zodat zichtbaar is welke zorgverleners in welke praktijk/instelling werkzaam zijn. Het koppelen van praktijken aan instellingen (vice versa) is niet mogelijk.

Waarvoor wordt de AGB-code gebruikt?
Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.