Service

Privacy & Veiligheid


Privacy & veiligheid


Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Door middel van uw bestelling, geeft u ons toestemming uw gegevens op te slaan. OogTotaalShop.nl gebruikt uw persoonlijke informatie alleen om aan onze verplichtingen te voldoen en voor communicatie met u. We garanderen dat wij geen informatie aan derden verkopen. Bij een bestelling geeft u uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en een wachtwoord naar keuze op. De Wbp geeft u het recht kennis te nemen van de informatie over u die bij ons geregistreerd is en indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant is, kunt u eisen dat de gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.